Công tắc cảm ứng - công tắc điện thông minh

Để phù hợp với cuộc sống tiện nghi, hiện đại, các loại công tắc điện thông minh đã được nghiên cứu và ra mắt. Ngay lập tức, thiết bị điện này được đông đảo chủ nhân lựa chọn cho công trình của mình. Chúng được xem là giải pháp an toàn, tiện ích khi sử dụng


Công tắc cảm ứng 1 dây Premium 1 nhân HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PNL1-1S-3W-4G
"- Công nghệ 1 dây nguồn - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Hình dạng: Vuông"

Công tắc cảm ứng 1 dây Premium 2 nhân HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PNL2-1S-3W-4G
"- Công nghệ 1 dây nguồn - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Hình dạng: Vuông"

Công tắc cảm ứng 1 dây Premium 3 nhân Hình vuông - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PNL3-1S-3W-4G
"- Công nghệ 1 dây nguồn - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Hình dạng: Vuông"

Công tắc ngữ cảnh Premium HCN - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PS-1R-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Nguyên liệu: Mặt kính cường lực / Viền hợp kim nhôm - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Dimmer Premium HCN - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PD-1R-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Nguyên liệu: Mặt kính cường lực / Viền hợp kim nhôm - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 4 nhân HCN - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN4-1R-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Nguyên liệu: Mặt kính cường lực / Viền hợp kim nhôm - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 1 nhân HCN - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN1-1R-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Nguyên liệu: Mặt kính cường lực / Viền hợp kim nhôm - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 2 nhân HCN - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN2-1R-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Nguyên liệu: Mặt kính cường lực / Viền hợp kim nhôm - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 3 nhân HCN - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN3-1R-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Nguyên liệu: Mặt kính cường lực / Viền hợp kim nhôm - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 4 nhân HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN4-1S-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Dimmer Premium HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PD-1S-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc ngữ cảnh Premium HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PS-1S-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 3 nhân HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN3-1s-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 2 nhân HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN2-1S-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Premium 1 nhân HV - Trắng viền vàng

Mã SP: SW-PN1-1S-3W-4G
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Dimmer Deluxe HCN - Trắng

Mã SP: SW-DD-1R-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc ngữ cảnh Deluxe HCN - Trắng

Mã SP: SW-DS-1R-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Deluxe 4 nhân HCN - Trắng

Mã SP: SW-DN4-1R-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Deluxe 3 nhân HCN - Trắng

Mã SP: SW-DN3-1R-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Deluxe 2 nhân HCN - Trắng

Mã SP: SW-DN2-1R-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc ngữ cảnh Deluxe HV - Trắng

Mã SP: SW-DS-1S-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc cảm ứng Deluxe 1 nhân HCN - Trắng

Mã SP: SW-DN1-1R-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Công tắc quạt Deluxe HV - Trắng

Mã SP: SW-DF-1S-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

Dimmer Deluxe HV - Trắng

Mã SP: SW-DD-1S-3W
"- Nguồn cấp: AC 220V 50Hz - Kích thước: Vuông (86 x 86 mm) , chữ nhật (120 x 72 mm) - Màu sắc: Đen / Trắng / Vàng - Mặt kính cường lực - Cảm ứng chạm - Kiểu nguồn cấp điện: L & N - Giao thức: ZigBee - Kiểu mạng: MESH - Tải tối đa mỗi nhân: 800W - Đèn nền: Xanh da trời"

 

Công tắc điện thông minh là gì?
Công tắc điện cảm ứng thông minh trên thực tế vẫn giữ nguyên chức năng điều khiển đóng ngắt điện như công tắc thông thường. Điểm khác biệt của thiết bị này chính ở tính năng cảm ứng thay vì tắt mở bằng lực cơ học. Điều này cho phép người dùng có nhiều khám phá lý thú, tiện ích khi sử dụng. Ngày nay, nhu cầu trang bị công tắc điện thông minh ngày càng nở rộ và hứa hẹn sẽ thay thế cho công tắc truyền thống trong một ngày không xa.

 

6 lý do nên dùng công tắc điện thông minh

Không phải ngẫu nhiên mà các loại công tắc điện điều khiển từ xa được săn đón trên thị trường thiết bị điện. Nếu bạn còn băn khoăn thì 6 lý do dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn bị chinh phục nhanh chóng!

Điều khiển được tất cả các thiết bị điện trong nhà

Hiện nay, mọi thiết bị điện điều có thể điều khiển bằng công tắc điện cảm ứng điển hình như quạt, bóng đèn, tivi, rèm cửa, điều hòa, cửa cuốn, bình nóng lạnh… Người dùng được lựa chọn tắt bật bằng thao tác tay một chạm.

Cách thứ 2 là công tắc điều khiển bằng điện thoại có mạng 3G hoặc internet. Bằng việc kết nối thông qua ứng dụng trên máy tính bảng, điện thoại thông minh mà người dùng có thể điều khiển thiết bị dù ở bất cứ đâu. Người dùng không phải đi mọi căn phòng kiểm tra điện đóm trước giờ đi ngủ. Chỉ cần lướt điện thoại, bạn đã kiểm tra được trạng thái tắt bật và tắt điện dễ dàng.

Mang lại diện mạo sang trọng, hiện đại cho không gian

Kể cả bạn là người khó tính đến đâu cũng sẽ phải lòng công tắc điện thông minh. Bởi thiết bị này sở hữu thiết kế hiện đại, mang lại vẻ đẹp sang trọng, hoàn mỹ cho không gian:

  • Thiết kế nhỏ gọn hình vuông hoặc chữ nhật với màu sắc đa dạng: trắng, bạc, ghi, đen.
  • Lắp đặt âm tường không tốn diện tích mà rất thẩm mỹ.
  • Mặt kính cường lực chịu được va chạm mạnh.
  • Phím chức năng cảm ứng có hình minh họa dễ hiểu, sử dụng đơn giản.
  • Đèn tín hiệu giúp người dùng nhìn thấy ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Nâng cao tính an toàn cho người dùng

Sở hữu mặt kính cường lực cách điện tuyệt đối, công tắc thông minh hạn chế rò rỉ điện. Thêm nữa, thao tác một chạm nhanh chóng cũng làm người dùng an tâm hơn khi bật tắt với công tắc cơ.

Trong tình cảnh nhà bạn không may gặp sự cố về điện, bạn có thể ngắt điện nhanh chóng bằng điện thoại. Điều này sẽ an toàn hơn rất nhiều khi bạn thực hiện bằng tay như cách truyền thống.

Dễ dàng thi công lắp đặt

Điểm cộng khiến công tắc điều khiển từ xa được ưa chuộng chính là dễ dàng lắp đặt. Với các gia đình muốn thay thế công tắc cơ bằng công tắc cảm ứng hoàn toàn không phải đi dây điện khác hoặc thay đổi cấu trúc không gian.

Tiết kiệm thời gian lý tưởng

Bạn có thể tắt mở thiết bị điện ngay tại chỗ mà không cần di chuyển. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều thời gian rảnh để làm các việc khác. Nếu ngôi nhà bạn đang ở có thiết kế 3 – 4 tầng thì đi kiểm tra điện trước khi ngủ cũng là một cực hình.

Giải pháp tiết kiệm quỹ thời gian cho gia chủ

Với những ai “não cá vàng” thì công tắc cảm ứng là trợ thủ đắc lực. Bạn sẽ tránh được tình huống nhớ nhớ quên quên rằng mình đã tắt điện trước khi ra khỏi nhà hay chưa? Vì bạn có thể kiểm tra tổng thể các thiết bị điện đã tắt – đang hoạt động ngay trên app điện thoại.

Hẹn giờ tắt bật cho thiết bị điện

Tiện ích công tắc thông minh mà bạn không bao giờ có được khi dùng công tắc cơ chính là tính năng hẹn giờ tắt bật. Bạn có thể hẹn giờ đóng mở rèm để bạn có giấc ngủ sâu và đánh thức bạn vào sáng sớm. Hoặc bạn cũng sẽ có được nguồn nước ấm nóng khi vừa về tới nhà mà không phải chờ đợi. Vì bạn đã khởi động bình nóng lạnh từ lúc tan ca.

Nhưng để có được mọi tiện ích thì bạn cần phải chọn đơn vị cung cấp công tắc cảm ứng chất lượng. Những sản phẩm công tắc cảm ứng một chạm có mặt tại WESMART luôn được đánh giá cao bởi người tiêu dùng. Hiện tại, WESMART đã có mặt trên toàn quốc với hai trụ sở chính tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đơn vị còn sở hữu hệ thống chi nhánh tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước.

Chắc chắn sự soán ngôi của công tắc điện thông minh sẽ diễn ra trong tương lai gần khi công nghệ 4.0 ngày càng bùng nổ. Đừng chần chừ gì mà không gọi ngay vào số hotline 0898 316 356 để được WESMART báo giá công tắc điện cảm ứng ưu đãi số 1!

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA WESMART

Công nghệ 4.0 đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều nghiên cứu ứng dụng hữu ích trong thực tiễn cuộc sống của con người, đặc biệt trong lĩnh vực Smarthome. WESMART liên tục mở rộng hệ thống đại lý của mình trên toàn quốc nhằm giúp khách hàng dễ  dàng tiếp cận với công nghệ và trang bị hệ thống thông minh cho ngôi nhà của mình.


1. VĂN PHÒNG 1
WESMART - Hà Nội

Đ/c: P316, tầng 3 tòa tháp Tây, Chung cư học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 0816 333 868

 
2. VĂN PHÒNG 2
WESMART Trường Thịnh - Hồ Chí Minh
Đ/c: Số 580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0816 333 868
 
3. SHOWROOM HẠ LONG

Đ/c: A16-04 Khu Đô Thị MONBAY Hạ Long, Quảng Ninh

 
4. ĐẠI LÝ HẢI DƯƠNG

WESMART Gia Thịnh - Hải Dương
Đ/c: KĐT Vincom, Tx. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 
5. ĐẠI LÝ HÒA BÌNH

WESMART Huyền Vũ - Hoà Bình
Đ/c: số 458 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Hoà Bình

 
6. ĐẠi LÝ HÀ TĨNH

WESMART Thế Nguyễn Smarthome - Hà Tĩnh

Đ/c: Khối Phúc Xuân - Thị Trấn Nghèn - Can Lộc - Hà tĩnh

7.ĐẠI LÝ ĐỒNG NAI

WESMART ENZO Biên Hòa - Đồng Nai
Đ/c: Số 2 Trương Định, Khu Phố 2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

8.ĐẠI LÝ NHÀ MẪU HÀ NỘI

CTY CAPELLA E&C VIET NAM
Đ/c: Liền kề TT3.04, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

9. ĐẠI LÝ HẠ LONG

CTY Cổ Phần NETHOME 
Đ/c: Căn A4-03, khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh.

 

10. ĐẠI LÝ THÁI BÌNH 1

Cty CP công nghệ và thiết bị xây dựng Xuân Phát
Đ/c: Số nhà 88 - đường Đỗ Toại - Thị trấn An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình.

 

11. ĐẠI LÝ THÁI BÌNH 2

Đại lý Lâm Nguyễn
Đ/c: Đường 3/2, Khu 8, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình.

 

Gọi ngay
Nhắn tin qua Facebook
Để lại lời nhắn
Xem địa chỉ doanh nghiệp