Cảm biến thông minh

WESMART có thể làm việc với các thiết bị của Alexa, Google Home, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói


Cảm biến chuyển động

Điện thế hoạt động: DC 3V Li-ion Nhiệt độ hoạt động: -10oC~50oC PIN: 2 năm Khoảng cách phát hiện: Tùy chỉnh (8-12m) Kích thước: R24mm


Cảm biến mở cửa

Điện thế hoạt động: DC 3V Li-ion Nhiệt độ hoạt động: -10oC~50oC PIN: 2 năm Khoảng cách phát hiện: 10-15mm Kích thước: R24mm


Cảm biến rò rỉ nước

Điện thế hoạt động: DC 3V Li-ion Nhiệt độ hoạt động: -10oC~50oC PIN: 2 năm Khoảng cách phát hiện: mức nước cao Kích thước: R24mm


Cảm biến ánh sáng

Điện thế hoạt động: DC 3V Li-ion Nhiệt độ hoạt động: -10oC~50oC PIN: 2 năm Khoảng cách phát hiện: cường độ sáng Kích thước: R24mm


Cảm biến khói

Điện thế hoạt động: DC 3V/9V Khu vực giám sát: 20 m2 Khoảng cách kết nối không dây Khoảng cách kết nối không dây: ≤100m Nhiệt độ hoạt động: -10oC~50oC


Cảm biến thời tiết

Cảm biến thời tiết của Wesmart


Cảm biến khí CO

Điện thế hoạt động: DC 3V battery Giao thức kết nối: ZigBee Khoảng cách kết nối không dây: ≤100m


Cảm biến khí gas