Thiết bị điều khiển

WESMART có thể làm việc với các thiết bị của Alexa, Google Home, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói