Thi công lắp đặt

Với đội ngũ dịch vụ và lắp đặt lành nghề. Bạn sẽ sở hữu ngôi nhà WESMART chỉ trong một ngày.

Bước 1
 

Tư Vấn & Khảo Sát

 

Kết quả của bước này sẽ cho bạn biết ngôi nhà của mình hợp với gói WESMART nào, và hẹn được lịch lắp đặt nhà WESMART cho bạn.

 
Bước 2
 

Lắp đặt

 

Với đội chuyên viên lắp đặt chuyên nghiệp, bạn sẽ sở hữu ngôi nhà WESMART chỉ trong một ngày mà không làm thay đổi thiết kế ngôi nhà của bạn.

 
Bước 3
 

Giao quyền quản lý

 

Sau khi hoàn thành lắp đặt, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng truy cập vào Mobile App để bắt đầu trải nghiệm và điều khiển ngôi nhà WESMART.