GÓI CHUNG CƯ

Gói Basic

Gói Basic là giải pháp nhà thông minh cơ bản. Bao gồm các tính năng tối thiểu giúp người dùng trải nghiệm giải pháp các tính năng và tiện ích cở bản nhất của một  nhà thông minh.

 Điều khiển ánh sáng 
 Điểu khiển nhiệt độ 
 Điều khiển tivi 
 Điều khiển rèm 
 Điểu khiển bình nóng lạnh
 Kiểm soát an ninh
 Âm thanh đa vùng
 Gương thông minh
 Nhận diện khuôn mặt
chỉ từ

liên hệ

Gói Advance

Gói Advance là gói giải pháp nhà thông minh toàn diện và đầy đủ. Bao gồm các tính năng từ cơ bản tới nâng cao giúp người dùng trải nghiệm một cách trọn vẹn một ngôi nhà thông minh.

 Điều khiển ánh sáng 
 Điểu khiển nhiệt độ 
 Điều khiển tivi 
 Điều khiển rèm 
 Điểu khiển bình nóng lạnh
 Kiểm soát an ninh
 Âm thanh đa vùng
 Gương thông minh
 Nhận diện khuôn mặt
chỉ từ

liên hệ

Gói Luxury

Gói Luxury là gói giải pháp nhà thông minh cao cấp. Bao gồm đẩy đủ tính năng từ cơ bản, nâng cao, tới cao cấp giúp người dùng tận hưởng tối ưu một ngôi nhà thông minh cao cấp.

 Điều khiển ánh sáng 
 Điểu khiển nhiệt độ 
 Điều khiển tivi 
 Điều khiển rèm 
 Điểu khiển bình nóng lạnh
 Kiểm soát an ninh
 Âm thanh đa vùng
 Gương thông minh
 Nhận diện khuôn mặt
chỉ từ

liên hệ

Các gói chung cư WeSMART đã hoàn thiện